Seznamte se s hrdiny

ZÁBOJ A MLHOŠZÁBOJ A MLHOŠ

Skutečnost:

Zchudlých šlechticů a bezzemků, kteří vždy šli za tím, kdo jim platil nejvíc, byla v době husitských válek plná Evropa. Největšími nepřáteli těchto vyžírků byli chudí idealisté, kteří je lákali na svou pravdu, aniž by z toho káplo.

Film:

Mlhoš je chudý šlechtic, který uteče do světa, dřív než mu rodný hrádek spadne na hlavu. Záboj je prosťáček, který nemá ani tu zchátralou nemovitost.  Oba se stanou původci husitských bouří, a to z poměrně prozaického důvodu – nemají čím zaplatit v hospodě za útratu.


jan-husJAN HUS

Skutečnost:

Jan Hus byl středověký náboženský myslitel a kritik církve, kterou soustavně pranýřoval kvůli jejímu mravnímu úpadku. Jak už to tak v dějinách bývá, místo toho, aby se církevní hodnostáři zastyděli, odsoudili ho jako kacíře a 6. července roku 1415 v Kostnici upálili.

Film:

Jan Hus byl prvním opravdovým idolem českého středověku. Svým úžasným projevem, ve kterém nejraději skloňoval slovo „pravda“ strhával masy, a když se pustil i do jejich zhudebnění, nezůstaly chladné ani hlavy korunované. Vždyť i do té Kostnice jel původně jenom na koncert (neplést s koncilem).


cenek-z-vartemberkaČENĚK Z VARTNBERKA

Skutečnost:

Čeněk z Vartnberka byl významný český šlechtic, který v období před začátkem husitských válek vykonával funkci nejvyššího purkrabího, tedy předsedy vlády (měřeno dnešní optikou). Zprvu sice s husitským hnutím otevřeně sympatizoval, když se však začala situace vyhrocovat a ve vzduchu visel otevřený střet, přidal se na stranu Zikmunda Lucemburského.

Film:

Čeněk z Vartnberka je skrček rafinovaný jako ropa, který chytře přebíhá mezi znepřátelenými královskými bratry Václavem IV. a Zikmundem Lucemburským. Jako mistr intrik ale ani on není neomylný, angažováním Záboje a Mlhoše nechtěně přispěje k rozpoutání husitských válek.


KRÁL VÁCLAV IV.KRÁL VÁCLAV IV.

Skutečnost:

Český a římský král Václav IV. nikdy nedokázal vystoupit ze stínu svého otce, císaře Karla IV. I proto brzy rezignoval na vladařské povinnosti a čím dál častěji se uchyloval ke svým koníčkům, mezi nimiž dominoval lov. Jeho nezájem o panování dokonce přiměl šlechtu k zoufalému kroku – Václava zajali a uvěznili. Zachránil ho až jeho bratr Jan Zhořelecký, který mu vrátil korunu, ale už ne důstojnost. Václav IV. zemřel na mozkovou mrtvici po zprávě o pražské defenestraci.

Film:

Český král Václav se bojí tří věcí – intrikaření bratra Zikmunda, manželky Žofie a dne, který nemůže strávit na lovu. Zastřelený šesterák je pro něj mnohem důležitější než řádný chod jeho království, což se mu nakonec také vymstí.


ZIKMUND LUCEMBURSKÝZIKMUND LUCEMBURSKÝ

Skutečnost:

Zikmund Lucemburský nese v dějinách hanlivou přezdívku „liška ryšavá“ kvůli údajnému podílu na upálení Mistra Jana Husa, faktem je, že tento král a císař patřil k vůbec nejvýkonnějším a nejúspěšnějším panovníkům středověku. Jeho záběr byl skutečně obrovský – pomáhal usmiřovat Anglii s Francií, s Byzantskou říší vedl války proti Turkům, pomáhal církvi ustavit jediného papeže v době, kdy se za jejího představitele prohlašovali hned tři. Jen tu českou korunu získal až po vleklých letech husitských válek v roce 1436. Bohužel, užíval si ji jen rok, než zemřel.

Film:

Zikmund Lucemburský je veleúspěšný a všehoschopný panovník, kterému ke štěstí chybí jen česká koruna na hlavě. Přestože má v zásobě početnou armádu, speciální zásahové komando a mazaného poradce Vartemberka, dlouho se mu odbojným Čechům nedaří dostat na kobylku.


JAN ŽIŽKA z TROCNOVAJAN ŽIŽKA z TROCNOVA

Skutečnost:

Jan Žižka byl geniální jednooký válečný stratég, díky němuž čeští husité zaznamenali řadu vítězství v bojích s mnohem lépe vyzbrojenými a organizovanými královskými vojsky zejména v počátcích husitských válek. Právě jemu je přiznáván vynález výjimečné defenzivní taktiky s využitím vozové hradby. Díky nedostatku pramenů není jisté, kde získal bojové zkušenosti, jisté je, že svá vojska dokázal řídit i v době, kdy byl úplně slepý. Zemřel roku 1424 při obléhání hradu Přibyslavi.

Film:

Kdo byl Jan Žižka? Odpověď na tuhle otázku patří k největším překvapením filmu, tudíž se nesluší prozrazovat detaily. Trochu však přece jen napovíme. Když potřebujete opravdového hrdinu a nemáte zrovna nikoho po ruce, stačí zapojit fantazii.


DěvčataKRÁLOVNA ŽOFIE, FUCHSIE a ANNA

Skutečnost i film:

Vzhledem k tomu, že středověk nebyl zrovna vrcholným obdobím ženské emancipace, o vlivu něžného pohlaví na husitskou éru neexistuje žádné písemné svědectví. Film se to snaží do jisté míry napravit, když z žen činí zásadní motivační faktory, které řídí kroky svých mužů. Není důvod se nedomnívat, že to tak mohlo být i ve skutečnosti.